De beer is los

Vandaag is alweer de tweede beer losgelaten in de Pyreneeën, opnieuw begeleid door veel persaandacht, tromgeroffel van voor- en vuurwerk van tegenstanders. De beren komen uit Slovenië, en moeten in de Pyreneeën uhh… ja, wàt eigenlijk? Op de officiële site zijn ze in ieder geval erg blij met de invrijheidstelling van Franska, eergisteren na enige door protesteerders afgedwongen omwegen voorafgegaan door Palouma. Er was overigens al eerder een beer losgelaten in de Arriège, en ze zijn nu druk bezig deze wat aanhankelijke Boutxy te ‘verwilderen’. Dat betekent geloof ik dat ze met scherp op hem schieten als hij te dicht bij dorpen komt. Zo van: “Hup, opgelazerd jij, beer! Je bent nu vrij, dus heb je bij ons niks meer te zoeken. … Wat zeg je? Honger? Ga muizen vangen of zo!”
In de regio gaan inmiddels stemmen op om het berenproject te combineren met het onder dwang verwilderen van de verantwoordelijke politici, liefst bij de beren op hetzelfde perceel. Ik snap dat niet. Wat hebben de mensen toch tegen die goedmoedige sullen die deze bruine beren in hun hart toch eigenlijk zijn? Ga maar na: er worden jaarlijks meer mensen gedood door paarden dan door beren! En paarden ga je toch ook niet verbieden? Nou dan!

Reacties zijn gesloten.