De kip of het ei?

De regeringen weten het zeker: de verspreiding van de vogelgriep is de schuld van de trekvogels. Daarom moet al het pluimvee binnen blijven zolang er zwanen, lijsters, reigers en andere migranten overvliegen. En ja, dat geldt óók voor de onschuldige kippetjes en gansjes van de hobbyboer en voor de Tokkies van Dineke.
Maar niet iedereen is van mening dat dat de beste oplossing is. Mijn buurman bijvoorbeeld, is biologische kippenboer. Hij heeft vrijstelling gevraagd en gekregen voor de ophokplicht. Zijn cou-nus lopen dus gewoon de hele dag buiten te cotcotten. Is hij dan niet bang dat ook bij hem de grippe aviaire toeslaat? Nee, dat is hij niet. Hij is van mening dat niet de trekvogels de bron van alle kwaad zijn, maar dat juist de grootschalige industrie schuldig is aan de verspreiding van de ziekte. “Ja, logisch”, zul je zeggen, “een bioboer geeft altijd de schuld aan het kapitaal”. Kan zijn, maar hij heeft zijn wijsheid uit een betrouwbare bron. Op deze site staat een doorwrocht verhaal met uitstekende argumenten voor deze visie. Zo stellen de schrijvers dat in de buurt van een besmet bedrijf inderdaad vaak dode vogels met de ziekte worden gevonden. Volgens hen betekent dit echter niet dat de trekvogels de ziekte brachten, maar dat ze de ziekte kregen van de zieke industriekippen.
Het blijkt uit onderzoek dat de kippenkoorts zich niet langs de routes van de trekvogels verspreidt, maar dat het vooral de grote economische stromen zijn die de pest verpsreiden. Het patroon volgt spoorlijnen en snelwegen, waarlangs kipproducten vervoerd worden. In de regio in China waar de eerste gevallen plaats vonden, bevinden zich enorme industriële kippenfabrieken. Daar stierven duizenden watervogels en op de televisie zagen we ze kippen in dorpjes tussen de bevolking vandaan plukken. De onderzoekers veronderstellen dat die watervogels in China waarschijnlijk besmet raakten doordat kippenafval (mest en fijngemalen dode dieren) uit de kippenindustrie gebruikt wordt in viskwekerijen in die meren, waar vervolgens de watervogels de vogelpest krijgen.
De lobby van de industrie wil ons liever doen geloven dat de kleine boertjes de schuldigen zijn, plaatsen waar mensen met de kippen samen leven (voor overdracht van kip op mens zal dit overigens wel kloppen). Mijn buurman zegt ook: een kip die zich niet helemaal lekker voelt, zondert zich af en gaat ergens onder een bosje liggen kreperen, waardoor de kans op besmetting van de andere kippen afneemt. Het is waarschijnlijker dat de oorsprong van de vogelpest en van de mutatie van de virussen gezocht moet worden in de industriële kippenfokkerijen, waar 27 kippen 1 vierkante meter delen. Daarom is het ook niet vreemd dat de enige besmetting in Frankrijk tot nog toe plaats vond in een farm waar 11.000 kalkoenen op een kluitje leefden. Opgehokt, maar toch ziek. De boer dacht dat hij misschien stro naar binnen had gedragen waar wat poep van trekvogels aan kleefde. Tja, dat zou ook kunnen natuurlijk.
Overigens staat het artikel hier in het Frans. Er is ook een Engelse versie.

Reacties zijn gesloten.