De ongehoorzame wolk

Toen in 1986 Rusland de kerncentrale van Tsjernobiel letterlijk de lucht in ging, kwam er een radioactieve wolk vrij die door de heersende wind naar het Westen werd gevoerd. De Franse regering kwam al snel met geruststellende berichten dat de radioactieve deeltjes het land niet zouden bereiken. Terwijl in het naburige Zwitserland mensen werd aangeraden vooral geen geitenmelk meer te nuttigen of te verwerken en geen paddestoelen uit het bos te eten, heerste hier totale radiostilte. De wolk, zo stelde de regering, was nét voor de grens gestopt.

Je kunt je afvragen waarom de Franse regering zo zijn best heeft gedaan om de ware omvang van de ramp en de effecten voor ook de Franse volksgezondheid te bagatelliseren. Het zal wel te maken hebben met het feit dat Frankrijk zelf voor een belangrijk deel afhankelijk is van kernenergie. Het kwam dus erg slecht uit als de publieke opinie zich hier tegen zou keren. Gevolg: de bevolking van Oost-Frankrijk – waar het meeste risico op radioactieve besmetting bestond – ging gewoon door het het eten van geitenkaasjes en geitenvlees. En in de volgende herfst ging iedereen gewoon lekker paddestoelen zoeken in het bos.

Inmiddels is duidelijk dat dit niet zonder gevaar was. Het aantal gevallen van schildklierkanker is sterk gestegen in deze regio. Inmiddels zijn er al rechtszaken tegen de regering begonnen om financiële schadevergoeding te eisen. Had immers de regering indertijd haar verantwoordelijkheid genomen en een mediacampagne gehouden om te waarschuwen tegen besmetting, dan was de schade allicht beperkter gebleven. Ook het toedienen van extra jodium, om de schildklier te verzadigen en te voorkomen dat besmet jodium opgenomen zou worden, was een optie geweest.

Maar ja, zoals zo vaak werden (en worden) waarschuwingen van ecologen en andere milieufreaks weggewimpeld om de economische belangen te beschermen. Wat staat ons nog meer te verwachten? Processen tegen Monsanto door onvruchtbare vaders? Huidkankerpatiënten die de chemische industrie aanklagen wegens het verwoesten van de ozonlaag? Ik ben benieuwd.

Reacties zijn gesloten.