De wereld van Monsanto

Als het zo doorgaat, en dat gaat het, dan is de wereld inderdaad binnenkort van Monsanto. Deze chemiegigant heeft zich door het verspreiden van leugens, valse onderzoeksrapporten, oneerlijke reclame en een zak vol vuile streken een wereldwijde toppositie verworven als het gaat om gen-gemodificeerde gewassen. En in landen waar ze er niet aan willen? Daar vinden de maiszaadjes via de zwarte markt een weg naar de velden. Zo was gemodificeerde mais verboden in Paraguay. Totdat ze ontdekten dat het overgrote deel van hun maisareaal al gemodificeerde gens bevatte. Ze hebben om de landbouw te redden in arren moede het verbod maar geschrapt. En kopen nu ook braaf het gepatenteerde gengewas van Monsanto in.
Wat voor mais geldt, geldt ook voor veel andere gewassen. Als je er eenmaal aan begint, kom je er niet meer van af. Bovendien moet je dan ook verplicht de onkruidbestrijdingsmiddelen en kunstmeststoffen van Monsanto kopen, anders wil die rommel niet groeien. Het is om wanhopig van te worden dat dit gewoon maar kan. De lobby van Monsanto is zo sterk dat in Amerika zelfs het vermelden van ‘bevat geen OGM’ op etiketten bij wet verboden is. Geen wonder, als een hoge ome van Monsanto ineens vice-president van de Food and Drugs Administration wordt (en hoofd beleidsontwikkeling gemodificeerde gewassen) om na het doordrukken van Monsanto-vriendelijk beleid weer doodleuk bij Monsanto in dienst te komen.
Wat kun je doen, als burger? Niet veel. Koop geen RoundUp, teken waar je maar kan petities tegen genetisch gemodificeerde gewassen. En bekijk minstens eens per half jaar deze Franse documentaire. Overigens is Frankrijk een lichtend voorbeeld in de strijd tegen Monsanto. OGM-mais is hier namelijk voorlopig verboden. Is die diepgewortelde USA-fobie eindelijk eens ergens goed voor. Hier een interview van TF2 met documentairemaakster Marie-Monique Robin. En hier een uitgebreid artikel met opnieuw een interview.

Reacties zijn gesloten.