Hoe belangrijk is Nederlands?

Een mailtje van de Wereldschool. Leest u even mee?
“De Wereldschool, een door het ministerie van OC&W erkende onderwijsinstelling, overweegt de ontwikkeling van een nieuw lespakket dat speciaal gericht is op de kinderen van emigranten. Door middel van een enquête willen wij onderzoeken of er bij Nederlandse emigranten behoefte bestaat hun kinderen het Nederlands te laten onderhouden.”

Dus ik – welwillend want het is voor een school – klik door naar de enquête. Deze bestaat uit een stuk of tien vragen, waarvan de laatste twee zijn:

Wil men in Nederland een vervolgstudie volgen, dan is een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift een vereiste. Bent u van het bovenstaande op de hoogte? —–janee

Vindt u het daarom belangrijk uw kind(eren) het Nederlands te laten leren en onderhouden? ——janee

Ja, zo kan ik het ook! Als je het zo dwingend stelt is er geen hond meer die de euvele moed opbrengt om op de laatste vraag ‘nee’ te antwoorden. De uitkomst van deze enquête staat dus bij voorbaat vast. Ik voorspel: ruim 80% van de respondenten vindt het belangrijk hun kinder(en) het Nederlands te laten leren en te onderhouden. Dit lespakket voorziet in een grote nood en verdient stevige gesubsidieerd te worden!

Is natuurlijk ook handig, dat ze het Nederlands een beetje bijhouden. Zodat ze eens een briefje aan opa en oma kunnen schrijven en Gerard Reve in de brontaal kunnen lezen. Maar waarom zouden ze later in Nederland gaan studeren? Onze kinderen zijn gewoon Fransoosjes geworden en dat is niet erg want de universiteiten zijn hier prima. En willen ze per se naar Leiden (wat God verhoede), dan doen ze tzt maar even een opfriscursus. Gezien hun achtergrond hebben ze dan toch al een enorme voorsrpong op de andere buitenlandse kinderen.

Verder lijkt me de Wereldschool gewoon een commercieel instituut, dat helemaal niks met het Ministerie van OC&W te maken heeft. Een soort LOI. Als die hun enquête-uitkomsten proberen te manipuleren met een suggestieve vraagstelling, wekt dat bij mij geen erg betrouwbare indruk.

UPDATE: mevrouw Swaan van de wereldschool laat weten dat ze inmiddels over voldoende informatie beschikt. En of ik het artikel van de site wil halen. Natuurlijk poetsen we geen artikelen, maar ik heb wel de link naar het formulier verwijderd.

Reacties zijn gesloten.