Kennis van edele delen

Zoals iedereen weet, ben ik niet te beroerd om mijn schier onbegrensde expertise met anderen te delen. Dus toen ik laatst kennis maakte met de site van de Comte Philippe Michaux de Villarepos, dacht ik meteen: delen! Het gebeurt immers maar zelden dat men kennis kan nemen van een Heer van Stand met een dergelijk rijke geschiedenis. Een man van postuur die een hoogstaand leven leidt en waardevolle bijdragen levert aan de maatschappij. Hiervan getuigt ook zijn site. Zonder een spoor van valse bescheidenheid wijdt de graaf uit over de geschiedenis van Zijn Familie (in twee hoofdstukken), de achtergronden van diverse importante onderscheidingen die door zijn voorvaderen in de wacht werden gesleept, ansichtkaarten van het familiedomein en een opsomming van de ‘Activiteiten van de Graaf’, waaronder diverse gewapende humanitaire missies en een bijdrage aan de bescherming van het kind tegen landmijnen. Indrukwekkend. Tevens zien wij een aantal familiewapens (de heraldiek is als vanzelfsprekend een van ’s Graafs hobbies), vormgegeven door de heraldische tekenaar Didier Némerlin. Ook deze laatste heeft een site, waar hij er op alle foto’s uit ziet als een kruising tussen en kluizenaar, een geleerde en een kantoorklerk. Mijn advies: vergeet de graaf, en geniet van het werk van de klerk.

Reacties zijn gesloten.