Les triscaidécaphobes

Het is weer zo ver: vrijdag de dertiende. Nederlandse bijgelovigen in Frankrijk hoeven zich niet te schamen; daar heerst het bijgeloof net zo goed. Volgens Momes.net, de vraagbaak met de pretentieuze slogan Je sais tout, is het zelfs zo erg dat de Fransen een speciaal woord hebben voor mensen die denken dat deze dag ongeluk brengt: les triscaidécaphobes.
Momes meent dat het bijgeloof stamt uit de oudheid, toen men alles in een twaalftallig systeem wilde vatten: de twaalf stammen van Israël, de twaalf manen in een jaar en de twaalf beproevingen van Hercules. Twaalf was perfect, dertien was per definitie een stap te ver…

Reacties zijn gesloten.