PAROLES – Dalida met Paroles

Voordat je naar de podcast hierboven (het kan tot wel 10 seconden duren voordat deze geladen is) gaat luisteren, speel eerst de video hieronder af en lees tegelijk de uitgeschreven teksten mee, die ik er in het Frans en Nederlands onder heb gezet. Speel de video een paar keer af en luister goed naar de uitspraak van de afzonderlijke woorden door Dalida en Delon. In de podcast zal ik de tekst becommentariëren en specifieke woorden nader bespreken. Hopelijk helpt dit jou om ze beter te onthouden en ze later gemakkelijker te herkennen in gesproken Frans. Veel plezier!

C’est étrange, je ne sais pas ce qui m’arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois Het is vreemd, ik weet niet wat me overkomt vanavond. Ik kijk naar je als voor de eerste keer
Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots Woorden weer, altijd woorden, dezelfde woorden
Je ne sais plus comment te dire Ik weet niet meer hoe ik het je moet zeggen
Rien que des mots Niets dan woorden
Mais tu es cette belle histoire d’amour que je ne cesserai jamais de lire Maar jij bent dit prachtige liefdesverhaal dat ik nooit zal stoppen met lezen
Des mots faciles, des mots fragiles c’était trop beau Makkelijke woorden, breekbare woorden, het was te mooi
Tu es d’hier et de demain Je bent van gisteren en van morgen
Bien trop beau Echt te mooi
De toujours ma seule vérité Van altijd mijn enige waarheid
Mais c’est fini le temps des rêves
Les souvenirs se fanent aussi quand on les oublie
Maar de tijd van dromen is voorbij
Herinneringen vervagen ook als je ze vergeet
Tu es comme le vent qui fait chanter les violons Jij bent als de wind die de violen doet zingen
Et emporte au loin le parfum des roses En de geur van rozen ver met zich meedraagt
Caramels, bonbons et chocolats Toffees, snoepjes en chocolaatjes
Par moments, je ne te comprends pas Er zijn van die momenten, dat ik je niet begrijp
Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre
Qui aime le vent et le parfum des roses
Bedankt, maar niet voor mij. Je kunt ze beter geven aan een andere vrouw geven, die houdt van wind en rozengeur
Moi les mots tendres enrobés de douceur, se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur Voor mij, tedere woorden in een laagje zoetigheid, landen op mijn mond, maar nooit op mijn hart
Une parole encore Nog een woord
Paroles et paroles et paroles Woorden en woorden en woorden
Écoute-moi Luister naar mij
Paroles et paroles et paroles Woorden en woorden en woorden
Je t’en prie Ik smeek je
Paroles et paroles et paroles Woorden en woorden en woorden
Je te jure Ik zweer het je
Paroles et paroles et paroles et paroles et paroles
Et encore des paroles que tu sèmes au vent
Woorden en woorden en woorden en woorden
En nog meer woorden die je zaait in de wind
Voilà mon destin, te parler
Te parler comme la première fois
Dit is mijn lot, praten met jou
Praten met jou zoals die eerste keer
Encore des mots toujours des mots, les mêmes mots Meer woorden, meer woorden, dezelfde woorden
Comme j’aimerais que tu me comprenne Hoe ik zou willen dat je me begreep
Rien que des mots Niets dan woorden
Que tu m’écoutes au moins une fois Dat je tenminste één keer naar me luistert
Des mots magiques, des mots tactiques
qui sonnent faux
Magische woorden, tactische woorden
die vals klinken
Tu es mon rêve défendu Jij bent mijn verboden droom
Oui tellement faux Ja zo vals
Mon seul tourment et mon unique espérance Mijn enige kwelling en mijn enige hoop
Rien ne t’arrêtes quand tu commences. Si tu savais comme j’ai envie d’un peu de silence Niets houdt jou tegen als je begint. Als je eens wist hoezeer ik verlang naar een beetje stilte
Tu es pour moi la seule musique qui fait danser les étoiles sur les dunes Jij bent voor mij de enige muziek die de sterren doet dansen op de duinen
Caramels, bonbons et chocolats Toffees, snoepjes en chocolaatjes
Si tu n’existais pas déjà, je t’inventerais Als je nog niet bestond, zou ik je uitvinden
Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre, qui aime les étoiles sur les dunes Dank je niet voor mij, maar je mag ze geven aan iemand anders, die van sterren op de duinen houdt
Moi les mots tendres enrobés de douceur, se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur Voor mij, tedere woorden in een laagje zoetigheid, landen op mijn mond, maar nooit op mijn hart
Encore un mot, juste une parole Nog één woord, nog één woord
Paroles et paroles et paroles Woorden en woorden en woorden
Écoute-moi Luister naar mij
Paroles et paroles et paroles Woorden en woorden en woorden
Je t’en prie Ik smeek je
Paroles et paroles et paroles Woorden en woorden en woorden
Je te jure Ik zweer het je
Paroles et paroles et paroles
Et encore des paroles que tu sèmes au vent
Woorden en woorden en woorden en woorden
En nog meer woorden die je zaait in de wind
Que tu es belle Wat ben je mooi!
Paroles et paroles et paroles Woorden en woorden en woorden
Que tu es belle Wat ben je mooi!
Paroles et paroles et paroles Woorden en woorden en woorden
Que tu es belle Wat ben je mooi!
Paroles et paroles et paroles Woorden en woorden en woorden
Que tu es belle Wat ben je mooi!
Paroles et paroles et paroles et paroles et paroles
Et encore des paroles que tu sèmes au vent
Woorden en woorden en woorden en woorden.
En nog meer woorden die je zaait in de wind

Suggesties voor andere chansons? Verzoekplaatjes? Zet ze in de commentaren hieronder.

Nuttige links en sponsors:

Immogo
Alleen particulieren verkopers, veel Nederlanders en Belgen.

Mijn Project Bourgogne
Site van Marit, die helpt bij het zoeken op afstand.

OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN NIEUWE AFLEVERINGEN?
Meld je aan voor onze nieuwsbrief via het formulier in de rechter kolom, dan krijg je bericht zodra we een nieuwe podcast online zetten.

Reacties zijn gesloten.