Ver kiezen

Je mag dan ooit gekozen hebben voor een verblijfplaats buiten Nederland, dat betekent nog niet dat je alle banden met ons warme kikkerlandje definitief hebt verbroken. Je volgt het nieuws, houdt de politiek bij en wilt hierop ook enige invloed blijven houden. Het is immers nog steeds jouw pensioen waarover ze daar in Den Haag beslissen. En misschien heb je ook nog vele dierbaren in het verre Nederland, die je graag de kans biedt op een gezonde toekomst onder de juiste politieke leiding.
Vroeger was het een heel gedoe als je wilde kiezen. Moest je iets met de ambassade, papiermolens, ambtenarij. Welnu, dat van die papieren moet nog steeds, maar je kunt het meeste nu zeer laagdrempelig via internet regelen. En, dat is nog het allerleukste, je kunt op het uur U ook via internet je stem uitbrengen op de partij en de kameraad van jouw keuze. Tijdens de verkiezingen van ver kiezen dus. Dat begint hier.

Reacties zijn gesloten.