Vrij schilderen


De Parijse kunstenaar Yves Desvaux Veeska geeft in zijn woonplaats en in de Bourgogne schildercursussen waarbij hij het ongeremd gebruik van onvermoede materialen bepleit. Tijdens een soort begeleid aanrotzooien lukt het de cursisten al snel acceptabel abstract werk te produceren. De discussie of het ook echt kunst is, wil ik hier graag vermijden. Sommige werken vind ik wel mooi. Kijk zelf op zijn site Peindre en Liberté. Je vindt er onder meer een enorme verzameling van door cursisten gemaakte kunststukjes, een overzicht van YDV’s eigen werk en allemaal technieken en praktische tips waarmee je zélf kunst kunt maken.

1 reactie op “Vrij schilderen