Wat zeggen je tenen? Ontdek het zelf!

UPDATE! DE RESULTATEN ZIJN BINNEN!

Via een omweg ontdekte ik een site over het fenomeen dactylogica: tenen lezen. Het blijkt dat je uit de vorm en stand van iemands tenen allerlei zaken over diens karakter kunt aflezen. Zo beweert tenminste de auteur: Imre Somogyi. Nu ben ik zo’n beetje beroepsskepticus, iemand die ook al niet gelooft in handlijnen, sterrenwichelaarij, parapsychologie en homeopathie, en die zelfs af en toe vraagtekens zet bij het bestaan van God (afkloppen maar). Gewoonlijk zou de ontdekking van deze site voldoende zijn geweest voor een hilarisch stukje en dat was het dan weer.

Maar… ik had inmiddels om een andere reden aardig contact met de auteur. En zomaar een bekende afzeiken… dat doe je niet. Dus besloot ik hem te vragen of hij bezwaar had tegen een kritisch – en badinerend – stukje.
Imre antwoordde dat hij dat wat makkelijk vond en bood aan mijn tenen te lezen, zodat ik op basis van zijn analyse tenminste een artikel met wat meer inhoud kon schrijven. Maar dat vond ik weer te makkelijk. Hij weet wie ik ben en kan op basis van mijn internetaanwezigheid heel aardig inschatten hoe door en door perfide ik ben. Daar heeft niemand mijn tenen voor nodig.
We kwamen tot het volgende compromis: een willekeurige bezoek(st)er van deze site stuurt mij een foto van boven- en onderkant van zijn of haar tenen. Plus een zo objectief mogelijke karakterschets van zichzelf. Beste eigenschap, slechtste eigenschap, manier van omgaan met anderen, verbeterpunten, opvallende karaktertrekken, etcetera. Heldere keuzes maken!
Imre krijgt alleen de foto’s en maakt daarmee zijn eigen analyse. Vervolgens leggen we de twee karakterbeschrijvingen naast elkaar om te kijken hoe de match is. Geinig toch?

Overigens is Imre allerminst bang met de billen bloot te gaan. Hij bereidt momenteel met de stichting Skepsis een uitgebreid onafhankelijk onderzoek naar de waarde van zijn theorieën voor. Net zoiets als dit maar dan serieus en wetenschappelijk verantwoord.

Dussssss: wie stuurt mij zijn tenen? Niet online vertellen dat je het doet, natuurlijk, je identiteit moet geheim blijven. Het mogen ook de tenen van je partner of je kind zijn, trouwens, als er maar een eerlijke en liefst niet te summiere karakterschets bij zit. Ik ben benieuwd!

DE RESULTATEN
Hieronder staan de voeten van een van onze vaste gasten, ter beoordeling opgestuurd naar Tenenlezer Imre Somogyi. Onder de voeten plaats ik de uitgebreide dactylogische analyse van Imre. Ik ben nieuwsgierig of jullie aan de hand van zijn verhaal proefpersoon A, aan wie deze voeten toebehoren, kunnen herkennen. Over een paar dagen plaats ik ook de zelfanalyse van ‘A.’ zodat we kunnen kijken of jullie daarmee wél (of nóg beter) kunnen ontdekken wie A is. In ieder geval toon ik hierbij respect voor deze proefpersoon die bereid was hier met de …uhm… voeten bloot te gaan.

Analyse Imre Somogyi
Uit de rechter voet blijkt dat A er moeite heeft ‘nee’ te zeggen als er om hulp wordt gevraagd. Bij het dienstbaar zijn worden de eigen grenzen regelmatig overschreden.
A uit zich diplomatiek en vriendelijk, kiest voor het harmoniemodel boven
harde confrontatie en botte directheid. Alleen als ergernis en boosheid
actief is wordt dat aardig zijn even aan de kant gezet.
Er is altijd eerst een zekere twijfel of A wel zal meedelen wat er in het hoofd omgaat. In de loop der tijd is geleerd directer en spontaner te zijn en uiteindelijk wordt er toch gecommuniceerd wat wordt gedacht.
Het wensenpakket is realistisch en aangepast aan de mogelijkheden.
Als A iets wil wordt dat met veel energie gerealiseerd. Tijdens actie staat A niet echt open voor de mening en de hulp van anderen. Is geneigd solo te gaan en weinig assistentie van anderen te accepteren.
Als A in actie wordt geblokkeerd ontstaat er forse irritatie en boosheid die heftig en direct wordt geuit en lang aanhoudt.
A heeft sterke neiging de eigen situatie en het eigen leven te willen controleren. Als dat niet lukt omdat anderen de baas willen spelen leidt dat tot onzekerheid en boosheid.
A heeft een goed geheugen, vergeet niet wat is aangedaan, maar ook de leuke en goede zaken worden net als de minder positieve ervaring herkauwd.
Ervaringen uit het verleden spelen een behoorlijke rol in het heden en dat verhindert vaak een positieve instelling ten opzichte van wat nog komen moet. Op het moment dat de foto werd gemaakt speelde onzekerheid en het niet onder controle hebben van een situatie een zichtbare rol. (Onzeker voor iets in de nabije toekomst?) Kan slechts met veel moeite afscheid nemen en wordt furieus als iemand zonder toestemming zich iets toeeigent dat van A is.
Als A in een rationele bui is, denkt, redeneert, wordt het gevoel van A zelf en het gevoel van anderen afgeschermd. Als er wordt gedacht moet het hart even worden uitgeschakeld.
De gevoelskant van A staat open voor het gevoel van anderen. Daardoor wordt
er goed geluisterd naar wat anderen intuïtief beweegt. Dat wordt ook verwerkt en gemixt met het eigen gevoel.
Creativiteit, intuïtief handelen, is zeer sterk ontwikkeld en de meest
dominante energie van A.
Zodra een creatieve actie wordt ingezet, gaat dat in toenemende mate met voortvarendheid en enthousiasme gepaard. In creatieve processen wordt wel opgestaan voor de inbreng van anderen.
Na enige aarzeling houdt A veel van wat er zelf creatief gepresteerd is. Op sommige momenten verbaast A zichzelf en anderen door helemaal vol te zijn van de eigen creatieve uitingen.
In de relationele sfeer wordt liefde ook wel geuit maar met enige gereserveerdheid en een zekere argwaan ter voorkoming van kwetsuren. Eerst maar eens vertrouwen krijgen en dan pas een knuffel uitdelen of ontvangen.
A heeft redelijk veel vertrouwen wat de onzekerheid die af en toe ogenschijnlijk zonder rede toestaat, compenseert.
Fysieke en seksuele avances gaan hoofdzakelijk van A zelf uit. Alleen als er vertrouwen is gewonnen wil A matig openstaan voor toenadering van anderen.

Het meest opvallende van A is de daadkracht en de creativiteit die gepaard aan liefde wordt geuit.

————
En hier volgt de persoonlijke inschatting van het eigen karakter van de proefpersoon, natuurlijk opgeschreven vóór de analyse van Imre binnen was:
————

Positief ingesteld persoon, met veel “creatieve” denkkracht en een sterke intuïtie. Ben graag doelgericht en lever geen half werk. Ben erg beschermend en verzorgend van aard. Denk hierbij niet aan het rondlopen met een po, want tegenwoordig is dat meer mentaal.

Ik ben ondernemend en vernieuwend en daardoor wel eens vermoeiend voor de behoudende typjes. Soms onzeker en daardoor nog wel eens het sloofje geweest. Ik kan niet tegen een slechte sfeer, verdraag geen onrecht en zal altijd proberen te zoeken naar reeele oplossingen, een bruggenbouwer dus.

Ik hou van dieren en mensen, al kan ik met botte, starre, dominante, veroordelende types niks beginnen. Waarschijnlijk is dat omdat ik helemaal tegenovergesteld ben.

————

Frappant, wat?
Imre: Creativiteit, intuïtief handelen, is zeer sterk ontwikkeld en de meest
dominante energie van A.
A zelf: Positief ingesteld persoon, met veel “creatieve” denkkracht en een sterke intuïtie.

Imre: Als A iets wil wordt dat met veel energie gerealiseerd. Als A in actie wordt geblokkeerd ontstaat er forse irritatie en boosheid
A zelf: Ben graag doelgericht en lever geen half werk. Ik ben ondernemend en vernieuwend en daardoor wel eens vermoeiend voor de behoudende typjes.

Imre: A uit zich diplomatiek en vriendelijk, kiest voor het harmoniemodel boven harde confrontatie en botte directheid
A zelf: Ik kan niet tegen een slechte sfeer, verdraag geen onrecht en zal altijd proberen te zoeken naar reeele oplossingen, een bruggenbouwer dus.

Bovendien komt in beide verhalen het woord ‘onzeker’ terug, in relatie met ervaringen uit het verleden.

Eerlijk gezegd vind ik het een groot succes voor Imre. Al blijf ik natuurlijk skeptisch, want een onderzoeksgroep van N=1 is allerminst wetenschappelijk verantwoord. Toch vrees ik dat de stand is:
Skeptici: 0 Voetenlezer: 1!

Maar van wie zijn die tenen nou?

Reacties zijn gesloten.