Energielabel voor koophuizen

Wéér wat nieuws! Naast de verplichte onderzoeken naar asbest en loodhoudende verf (en in zuidelijke regio’s de termieten) bij de verkoop van een huis, komt er per 1 november een nieuw onderzoek bij: ‘Le Diagnostic de Performance Energétique’ of DPE. Dan komen ze dus bij je uitrekenen of je huis economisch en ecologisch verantwoord is, of juist erg ‘énergivore’. Volgens de Adème (milieu-instituut) is dit niet alleen goed voor de ontwikkeling van ecologisch verantwoorde woningen, maar ook een ware zegen voor de bouwbranche, want dit verplichte energielabel zal veel mensen doen besluiten energiebesparende maatregelen te treffen.
En wie gaat het onderzoek betalen? Dat heb ik nog nergens kunnen vinden. Ook in dit artikel niet. Wél weet ik dat er weer veel technische bedrijfjes met deze energierapportages een fijne boterham mee zullen gaan verdienen.

Reacties zijn gesloten.